VÝHODY a HISTORIE INTERIM MANAGEMENTU

VÝHODY  a  HISTORIE  INTERIM  MANAGEMENTU


Hlavní výhody interim managementu:

Rychlost. 
Interim manažer může být k dispozici v horizontu pár týdnů až měsíce - pokud je čas hlavní prioritou.

Zkušenost
Interim manažer je obvykle vysoce kvalifikován na příslušnou pozici. Má zkušenosti s řešením obdobné situace, která se očekává. 

Angažovanost a závazek dosažení cíle.
Interim manažer funguje po dobu určitou jako firemní liniový „zaměstnanec“. Přebírá zodpovědnost za úkol a provoz svěřené jednotky. Je připraven pracovat maximálně produktivně od začátku, s okamžitým efektem směrem k dosažení dohodnutého výsledku a s minimálním rizikem neúspěchu. Dobrý interim manažer rád přijímá výzvy, řeší náročné projekty a je si vědom, že kvalita jeho práce se posuzuje právě dle dosažených výsledků na realizovaném projektu. 

Objektivita a efektivita. 
Interim manažer není zatížen zainteresovaností ve firemních procesech nebo vztazích. Přináší nestranný pohled a bez omezení se může soustředit na nejlepší řešení pro společnost. Jeho role přímé podřízenosti vedení nebo představenstvu mu dává pravomoci provést významné změny nebo transformace společnosti, přestože je zde na dobu určitou. 

Zainteresovanost
Na rozdíl od čistě poradenské role (která je stěžejní u konzultantů), interim manažer je zodpovědný a zainteresovaný liniový manažer, který implementuje a řídí projekt podle svého rozhodnutí.

Co je třeba mít na paměti při najímání interim manažera:

Společnosti si velmi často neuvědomují, kolik je jejich manažeři skutečně stojí.
Celková cena manažera – zaměstnance společnosti, je totiž skrytá v mnoha položkách. Brutto mzda, odvody na sociální a zdravotní pojištění, dovolená, služební auto, mobilní telefon, školení, stravenky, důchodové připojištění, příspěvky na životní pojištění a mnoho dalších, tzv. "nefinančních benefitů". Celková cena za zkušeného manažera – zaměstnance tak u drtivé většiny společností dosahuje hrubé mzdy plus 100%.

Oproti tomu se za interim manažera účtuje cena konečná, podložená přesně specifikovanou dobou trvání a cíli, které musí být za danou dobu splněny. Pokud interim manažer dočasně užívá kancelář, PC, nebo jinou věc klienta, je toto adekvátně zohledněno v celkové ceně za interim management.

S ohledem na praktické zkušenosti je jako optimální doba působení interim manažera doporučena doba alespoň 5 - 6 měsíců, přičemž smlouva s dočasným manažerem nemusí být nutně na pět dnů v týdnu. Uvedená doba se považuje za minimální, aby bylo reálné dosáhnout opravdových změn ve společnosti včetně implementace a přijetí zaměstnanci.

Informativní ceny za interim management za den se pohybují v následujícím rozmezí:          

Německo
Nizozemí 
Velká Británie  
USA    
750 - 1 200 €
700 - 1 100 €
800 - 1 500 GBP
900 - 1 500 USD

V České republice se cena za interim management pohybuje v rozmezí 20.000 - 28. 000 Kč za den. Někdy může být část odměny vázána na splnění sjednaných cílů, ale nebývá to pravidlem. Průměrná doba trvání interim managementu je v rozmezí 110 - 120 dnů. 

Při volbě interim manažera je důležité, aby mělo představenstvo či vedení společnosti předem správně ujasněné cíle. Tyto cíle pak dobře nastavené a definované ve smlouvě s interim manažerem, včetně zodpovědnosti za výsledky.


Stručná historie

Hlavní myšlenkou interim managementu (z lat. interim = dočasně) je pronájem a obsazení manažera na předem dohodnutou dobu s pevně danými úkoly a cíli. Tento obchodní model vznikl v 70. letech 20. století v Nizozemsku jako reakce na nedostatečně nepružný trh práce. V 80. letech se tato koncepce rozšířena zejména ve Velké Británii, USA, Německu a Švýcarsku.

Interim management je stále větším trendem posledních dvou desetiletí a 
do budoucna se předpokládá
25 - 30% nárůst v této oblasti. Nákupem zkušeného manažera řeší firmy svůj problém z hlediska času, protože mnohdy nemají ve svých řadách vhodného člověka pro danou pozici a na trhu práce může jejich vlastní hledání trvat měsíce. Zároveň společnosti takto získávají nezaujatý pohled, nové nápady a především rychlé know-how. 

Interim managementu se rostoucí měrou využívá především v době změn, kdy je zapotřebí rychle rozhýbat nový projekt, novou část firmy, restrukturalizovat, nebo za účelem krizového řízení. Dále pak při řešení neočekávaného výpadku manažera, např. při náhlém odchodu manažera, dlouhodobé nemoci, nebo pro překlenutí doby, kdy je manažerka na mateřské dovolené.