Hlavní výhody Executive a Direct Search

HLAVNÍ VÝHODY EXECUTIVE SEARCH a PŘÍMÉHO VYHLEDÁVÁNÍ


Hlavní výhody Executive a Direct Search

 • Intenzivní, detailní průzkum tržního segmentu
 • Vytvoření širšího okruhu kandidátů, analýza a diskuze s klientem
 • Zužování okruhu kandidátů dle zadaných kritérií
 • Diskrétní přímé oslovení vhodných kvalitních kandidátů
 • Intenzivní spolupráce na projektu s klientem

Jak probíhá služba Executive search

 • Informace od klienta ohledně firemní strategie, situace na trhu, služeb/produktů, situace v týmu, firemní kultury, hlavních klientů, konkurence apod. 
 • Detailní analýza profilu a kvalifikačních předpokladů hledaného kandidáta, detailní popis pracovní pozice a profilu uchazeče, výše a struktura odměňování uchazeče. 
 • K výběru a vyhledávání kandidátů používáme celou řadu metod. Osvědčil se nám ale zejména networking v dané branži spojený s detailním průzkumem a následným přímým oslovením vhodných kandidátů. Dle dohody s klientem můžeme použít online inzerci.
 • K výběru vhodných kandidátů používáme vlastní formu strukturovaného interview. 
 • Prezentujeme pouze kandidáty, kteří splňují dané kvalifikační předpoklady a kteří prošli naším interním screeningem. 
 • V průběhu vyhledávání spolupracujeme na kontinuální bázi s klientem a případně dolaďujeme profil hledaného kandidáta. 
 • Podílíme se na vyjednávání smluvních podmínek až do fáze podpisu pracovní smlouvy. 
 • Podporujeme vybraného kandidáta . Automaticky nabízíme v ceně tzv. Onbording servis – monitorování uchazeče po období 100 dní po nástupu. 

Podmínky a cena služby Executive Search

 •  19 990,- Kč Retainer Fee - poplatek předem za zprovoznění služby
 •  Success Fee dle dohody poplatek za úspěšné obsazení pozice.                                Již uhrazené retainer fee vám samozřejmě započteme.
 •  Exkluzivita na vyhledávání.