KOUČINK NA MÍRU DLE VAŠICH INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB

KOUČINK NA MÍRU DLE VAŠICH INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB


        Ing. Oldřich Navrátil

                       Certifikovaný kouč


OSOBNÍ KOUČINK, KARIÉRNÍ KOUČINK,

MANAŽERSKÝ „LEADERSHIP“  KOUČINK.

VŠE ŠITÉ NA MÍRU A DLE VAŠICH INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB

 „Ten nejtěžší boj svádí člověk vždy sám se sebou. Dokáže-li nebojovat se svými protiklady, oprostit se od negativních myšlenek, emocí a naplnit svou mysl i srdce láskou, empatií, sebedůvěrou a odhodláním, má šanci dosáhnout všech svých cílů a cítit se šťastný.“

V průběhu života procházíme všichni různými etapami, kdy se nám mohou naše přání, priority a cíle měnit. Je to přirozené a na uvedené změny působí řada jak vnějších, tak i vnitřních faktorů. Téměř každý člověk se setká ve svém životě se situací, kdy o sobě zapochybuje, vidí sebe, svoji osobní nebo společenskou situaci, své dosažené výsledky nebo výkony v negativním světle. Tento mentální postoj trvá různě dlouho a někdy může negativně ovlivnit naši psychiku, určité oblasti našeho života, mezilidské vztahy, profesní výkonnost nebo zdraví.

Koučování se vedle psychoterapie stává součástí moderní doby, která na nás všeobecně klade stále vyšší osobní nebo pracovní nároky. Proto kouče stále více využívají nejen vrcholoví sportovci, či manažeři, ale zejména jednotlivci, kteří potřebují odhalit své rezervy, bloky v komunikaci s druhými nebo objevit potenciál pro harmonický a naplněný profesní a osobní život.

Správný kouč vám nic nebude radit. Přinutí vás se potrápit s hledáním správných odpovědí. Přiměje vás si sáhnout na pomyslné dno vašich schopností a nalézt vlastní odpovědnost na osobní cestě za štěstím. A to je mým cílem a posláním.

Od koučinku se mnou, sestaveného podle vašich individuálních potřeb, můžete očekávat:

 • individuální, partnerský, spolehlivý a diskrétní přístup kouče
 • využití metody pozitivního programování mysli, metody Mindset Coaching©, moderních poznatků kognitivně behaviorální psychologie, procesního přístupu, vizualizace úspěchu, harmonizace vědomí a podvědomí
 • poznání vašich skutečných osobních motivačních faktorů pro zdárnou profesní kariéru i spokojený osobní život. Samostatné objevení vašich dalších možností realizace 
 • získání vlastního pohledu v oblasti sebereflexe a úspěšného osobního, partnerského nebo kariérního rozvoje
 • zbavení se myšlenkových bloků, rychlá změna negativního myšlení, nebo návyků a realistické sebepoznání vašeho celkového potenciálu
 • sami se naučíte najít nové příležitosti, optimálně formovat změny způsobu vlastního chování, definovat správné cíle a cesty k jejich dosažení

 Příklad spolupráce v oblasti koučinku:

 • První informativní schůzka (zdarma) – osobní seznámení, informace o cílech a vašem programu, nastavení vlastních priorit, časový plán, reálné možnosti a očekávání, další podrobnosti
 • Stanovení předběžného harmonogramu osobních schůzek na 1. měsíc dle potřeby klienta – 2x měsíčně minimálně 90 minut 
 • Telefonické poradenství a zpětné vazby – 1 x týdně 15 – 20 minut 
 • Telefonická linka pro akutní poradenství – 24/5 
 • Doba trvání: Optimálně 2 měsíce. Jinak plné přizpůsobení potřebám klienta. 
Cena:  
 • OSOBNÍ A KARIÉRNÍ KOUČINK - měsíční paušál Kč 14.520,- s DPH (12.000,- bez DPH) 
 • MANAŽERSKÝ – LEADERSHIP KOUČINK - měsíční paušál Kč 19.360,- s DPH (16.000,- bez DPH) 

Záruka kvality: V případě, že kdykoliv v průběhu koučinkového programu zjistíte, že nejsou naplněna vaše očekávání, nebo že nefunguje „lidská chemie“ mezi vámi a koučem, můžete spolupráci na požádání ukončit. Poměrná částka za nerealizovaná setkání a poradenství Vám bude řádně vrácena. 

Hodinové sazby kouče / mentora:  v případě jednorázového poradenství (kariérní poradenství, osobnostní dotazník, osobní SWOT analýza, příprava na důležitý pracovní pohovor, individuální rozhovor, apod.) účtuji  Kč 1.990,-  (včetně DPH).

KONTAKT NA KOUČE:    ol.navratil@gmail.com,

                                            mobil: +420 603 342 598

http://www.proverenaspolecnost.cz/show,20887,ing-oldich-navrtilpersonln-a-manaersk-poradenstvvyhledvn-manaer-a-specialist