O MNĚ - Ing. Oldřich NAVRÁTIL

O MNĚ  -  Ing. Oldřich NAVRÁTIL


MŮJ  PŘÍBĚH

HEADHUNTER, HR KONZULTANT, LEKTOR, KARIÉRNÍ A OSOBNOSTNÍ KOUČ

Narodil jsem se v roce 1960 v Brně, které je stále městem mému srdci nejbližší a velmi rád se sem vracím. Do svých patnácti let jsem více než polovinu dětství strávil s rodiči v arabských zemích, kde můj otec přednášel na technické univerzitě. Možnost žít v zahraničí, poznat jiné světy bezesporu ovlivnila některá má další životní rozhodnutí. V této době jsem se hodně věnoval sportu, ke kterému mě vedl můj otec. Chytla mě lehká atletika, tenis a vzhledem k pobytu v subtropech mě nadchlo zejména plavání, kterému jsem se až do sedmnácti let věnoval závodně. Měl jsem však celou řadu další zájmů – studium jazyků, zájem o historii, četbu. Miloval jsem cestování, poznávání nových míst a různých kulturních tradic. K rozvoji v oblasti humanitní můj zájem podněcovala zejména matka. Teprve daleko později, v dospělosti jsem si uvědomil, jak šťastné a bohaté na prožitky bylo mé dětství, za což jsem svým oběma rodičům nesmírně vděčný.


STUDIUM

V patnácti letech jsem měl svůj sen. Cestovat, poznat a navštívit všechny země Evropy, být samostatný a něco dokázat.  V době, kdy jsem se rozhodoval o studiu proto zvítězila obchodní akademie, která mi připadala jako nejpraktičtější.  Vystudoval jsem obor zahraniční obchod a následně Vysokou školu ekonomickou ve stejném oboru. Na obchodní fakultě jsem promoval v roce 1983 mezi nejlepšími v ročníku.

Jak na střední, tak i vysoké škole jsem měl štěstí na několik výborných pedagogů z tzv. „staré školy“. Nechtěli totiž jen nesmyslné biflování, ale vlastní přínos od studentů a pochopení souvislostí.  Kromě celé řady odborných praxí – v bankách, účetních odděleních výrobních firem, na veletrzích a v podnicích zahraničního obchodu jsem o víkendech a téměř každé prázdniny chodil dobrovolně na brigády. Jednak jsem chtěl poznat rozdílná prostředí, naučit se něco nového a v neposlední řadě mít přivýdělek.  Pracoval jsem u lisu při výrobě „Gola“ klíčů, v konzervárně, v pekárnách, v zemědělském družstvu o žních, v Zetoru v montovně traktorů, jako umývač oken, chmelové a bramborové brigády nepočítaje. Při studiu na vysoké škole vzhledem k poměrně omezenému kapesnému od rodičů jsem hledal možnost dalšího přivýdělku. Kromě prospěchového stipendia jsem pracoval jako pomocná vědecká síla a využíval nadále možností různých krátkodobých brigád. Ve druhém ročníku se mi naskytla skvělá příležitost. Přes kamaráda jsme dostali zakázku na noční úklid restaurací v jednom z tehdy nejluxusnějších hotelů v Praze. Později, kromě úklidu, přibyla možnost občas zaskočit i jako číšník. Přivýdělek až dva tisíce měsíčně byl na osmdesátá léta pro studenta luxusem. Jako svůj koníček jsem měl i nadále jazyky a studium práva a psychologie. V této době jsem se poprvé seznámil s tehdy nedostupnou literaturou v oblasti osobního rozvoje od Dalea Carnegiho, která mne nadchla a dodnes se k ní vracím.

Své odborné vzdělání jsem v roce 1991 završil formou postgraduálního studia na European Business School v italské Parmě získáním titulu Master (MBA) v oblasti International Marketing & Entrepreneurship.


PRACOVNÍ  A MANAŽERSKÉ  ZKUŠENOSTI

PZO a Ministerstvo zahraničního obchodu

Po absolvování vojenské základní služby jsem svoji pracovní kariéru zahájil v roce 1984 v podniku zahraničního obchodu Omnipol jako obchodní referent v investičních celcích. Poměrně rychle jsem se vypracoval na pozici vedoucího obchodního referenta a v roce 1988 jsem přešel na Ministerstvo zahraničního obchodu, kde jsem dostal ve svých 29 letech nabídku pracovat jako obchodní delegát zastupující strojírenské podniky zahraničního obchodu na obchodním oddělení v New Yorku, kam jsem počátkem roku 1989 odjel. Práce v zahraničí pro mne byla získávání nových obchodních zkušeností a především velkou školou života. Po návratu z USA v roce 1991 jsem se rozhodoval, zda-li se dám na dráhu podnikání nebo zvolím korporátní zkušenosti.

Po absolvování nadstavbového studia na European Business School jsem věděl, že svůj další profesionální rozvoj směřovat do oblasti obchodu v nějaké větší nadnárodní společnosti. Devadesátá léta plná nových změn a nástup cizích firem jsem viděl jako velkou příležitost.

Rothmans of Pall Mall

Od listopadu 1991, kdy jsem dostal ve výběrovém řízení nabídku od generálního ředitele společnosti Rothmans of Pall Mall, Tima van der Merwe, jsem se podílel na založení pobočky v České republice. Od května 1992 jsem působil na pozici obchodního manažera a od roku 1993 jako obchodní  a marketingový ředitel společnosti. V roce 1992 jsem absolvoval tříměsíční pracovní stáž v Anglii. Nejprve v centrále společnosti, v Aylesbury, nedaleko Londýna a následně 2 měsíce v Manchesteru. Zde jsem měl možnost se poprvé setkat s mentoringem a koučinkem. Pod vedením zkušeného kouče Mika Cocrofta  jsem byl koučován především v oblasti rozvoje obchodních dovedností a tréninku obchodních zástupců. Po návratu z Velké Británie jsem dostal na zodpovědnost vytvoření, organizaci, řízení obchodního úseku, merchandising, rozvoj propagačních aktivit společnosti a trénink obchodních zástupců. Postupně se mnou řízený tým rozrostl na 3 regionální manažery, 1 KAM a 21 zástupců. Byl to fantastický tým. Naše heslo bylo „work hard, play hard“.  Podařilo se nám dosahovat v té době ročních nárůstů obratu v průměru o 150% a navýšit distribuční podíl z 28% na 60%.  Z prvotního obratu přes distributory (1992) ve výši 200 mil. Kč náš obchodní tým dosáhl obratu ve výši 750 mil. Kč v polovině roku 1995, kdy jsem se rozhodl odejít.

Ve společnosti Rothmans jsem zažil profesně krásné období všeobecného rozvoje. Rok 1993 byl pro mne přelomový ze dvou důvodů. V profesionálním životě jsem dosáhl ve svých 33 letech pozice obchodního ředitele a vydělal jsem svůj první milion. V osobním životě jsem pak zažil velkou ztrátu. V březnu toho roku mi tragicky zemřela moje žena a ze dne na den jsem zůstal sám s naší osmiletou dcerou. Musel jsem řešit novou situaci a prožil jsem složité roční období. Začal jsem se více zajímat o psychologii, učil jsem se nové poznatky v oblasti kineziologie, esoteriky, poprvé jsem se blíže seznámil s kognitivně behaviorální metodou psychologie a meditačních technik. Dnes jsem přesvědčen, že poznatky v těchto oblastech mi velmi pomohly překonat celou řadu překážek a problémů, kterým jsem musel čelit. S péčí o moji dceru mi nakonec pomohli mí rodiče, neboť systém „baby siters“ nefungoval.

Během následujícího roku jsem postupně usilovnou prací na sobě i ve firmě překonal psychickou zátěž a uvědomil jsem si, že v pracovním životě motivují člověka úplně stejné emoce, myšlenky a pocity, jaké jsou hybnou silou v jeho životě osobním.

AVON Cosmetics

 V druhém čtvrtletí 1995 jsem dostal nabídku od společnosti Avon Cosmetics pracovat jako obchodní ředitel pro Českou a Slovenskou republiku. Měl jsem na starosti řízení obchodního úseku, oddělení podpory prodeje a zákaznického oddělení. Vedl jsem a trénoval pět manažerek a 50 regionálních vedoucích. Během dvou let se podařilo navýšit prodeje ze 720 milionů na 900 mil. Kč. V Avonu jsem se podruhé, opět ve Velké Británii, ale tentokrát ve Skotsku, setkal na mé měsíční stáži s osobní koučkou Sheonaid McGee. Tato skvělá dáma mne koučovala v oblasti vedení lidí a manažerských dovednostech. Následně po dobu přibližně půl roku pak její koučink pokračoval „na dálku“.  Po dvou letech práce v Avonu došlo k určité změně korporátní strategie a muži na vrcholových postech dostávali najevo, že nejsou žádoucí. Vzhledem k zaměření firmy a 90% zastoupením žen jsem brzy pochopil tlaky a rozhodl se sám pro změnu.  Z Avonu jsem si po více než dvou letech odnášel skvělé zkušenosti v rozvoji přímého prodeje, tréninku prodejních dovedností a budování kosmetických značek. Co se mého osobního života týká, seznámil jsem se zde s mojí druhou ženou, která se mi stala velkou životní oporou.

Nova Centrum

V červenci 1997 jsem dostal nabídku od předsedy představenstva společnosti Nova Centrum, a.s. abych se zapojil jako obchodní ředitel do vedení projektu akvizice minerálních vod, revitalizace výroby a prodeje. Kontrakt byl zajímavou výzvou a limitovaný na období dvou let.  Podařilo se mi vytvořit relativně malý, ale výkonný tým v obchodním úseku a během dvouletého období dosáhnout 300% nárůstu obratu (250 mil Kč). Měl jsem možnost se hlouběji seznámit s výrobní problematikou a optimalizací výrobních nákladů. Velmi úzce jsem spolupracoval s výrobním ředitelem a nákupním úsekem. Osobně jsem se podílel na rozvoji výrobkové strategie, marketingových aktivit, vytvoření nového image značky, který je používán dodnes a na zavedení podpory prodeje značky KORUNNÍ minerálky. Vzhledem k dvouletému kontraktu a změnám, které probíhaly ve struktuře majitelů společnosti jsem neměl chuť prodlužovat své působení v této ryze české společnosti. Měl jsem jasno, že chci zpět do cizí společnosti a jeden z mých cílů byla oblast B2B.

Royal Vendors

V polovině roku 1999 jsem byl osloven headhunterskou společností a na základě výběrového řízení přijal zajímavou nabídku na pozici Obchodního manažera pro Evropu u středně velké  americké společnosti Royal Vendors, jejíž sídlo je v Západní Virgínii. Tato pozice byla nová, nezahrnovala v sobě rozsáhlé vedení podřízených, ale spíše vyjednávání na různých úrovních,  rozvoj kontaktů a prodeje v půlce Evropy. Jako bonus byl mimořádně zajímavý systém odměňování, vykoupený prokazatelnými výsledky a 80% času věnovaného pracovním cestám a jednáním po Evropě. Dnes musím přiznat, že společnost obchodní pozice přeplácela a neměla zcela zmapován systém odměňování a platů. V době konce devadesátých let, plné optimismu, hospodářského rozvoje, obsazování nových východních trhů, relativního nedostatku kvalitních lokálních profesionálů firmy při získávání odborníků všeobecně přeplácely.

Absolvoval jsem měsíční intenzivní trénink technických dovedností přímo ve výrobní centrále v USA. Po návratu mým úkolem bylo vybudování odbytových cest a prodej výrobků společnosti Royal Vendors (prodejní automaty) v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Ukraině, Španělsku, Turecku, Řecku, Švýcarsku a Skandinávii na základě smlouvy o výhradním obchodním zastoupení. Musel jsem rychle vybudovat a rozvíjet tým technických manažerů a distributorů. Byl jsem tak trochu „sám voják v poli“, který je osobně zodpovědný za přímé prodeje klíčovým zákazníkům, včetně školení a tréninku prodejního i technických týmů v oblasti nápojových automatů a řízení poprodejní služby v oblasti dodávek náhradních dílů. V této době mi velmi pomohly zkušenosti z předchozího koučinku i vlastní praxe z trénování a školení prodejního týmu.  Během dvou let jsem z původního obratu cca 1 mil. USD dosáhl obratu 28 mil USD. Kromě České republiky, Slovenska a Maďarska, kde jsem prodával přímo „bottlerům“ (Coca-Cola, Pepsi-Cola), se mi podařilo vytvořit samostatnou distributorskou síť v Polsku, Španělsku, Švýcarsku, Norsku a Švédsku. I přes mimořádně silnou konkurenci dvou zavedených japonských a jedné německé společnosti byly otevřené dveře pro podpis smluv s distributory v Ukraině, Slovinsku, Řecku a Turecku. V roce 2001 po zavedení Eura se Royal Vendors dostala do potíží s investicemi do mincovníků v západní Evropě, došlo ke stagnaci odbytu v důležité oblasti Jižní Ameriky a nastoupilo nové vedení. Ze strany majitelů společnosti bylo rozhodnuto omezit operace v mém regionu, následně i ve zbytku Evropy a oblasti Asia-Pacific a soustředit se plně na majoritní mezi americký trh. Můj americký šéf si se mnou sjednal schůzku na Frankfurtském letišti, kde jsme se po „neformálním přátelském“ rozhovoru a poplácání po zádech domluvili na ukončení spolupráce. Během následujících dvou měsíců jsem se věnoval uzavření lokálních meziskladů, kanceláře a převedení všech aktivit na distributory. Tříměsíční odstupné bylo příjemné a další ušetřený milion z bonusů jsem investoval do nákupu pozemků za Prahou. Vlastně se mi splnil i jeden z mých snů a cílů z raných dob mého mládí. Po skončení práce ve společnosti Royal Vendors v červenci 2001 jsem spočítal, že (včetně dovolených) jsem kromě Albánie, Portugalska, Belgie, Lucemburska a Dánska navštívil všechny zbývající země Evropy.

Zepter International

Po výběrovém řízení a nabídce od tehdejšího generálního ředitele a dnešního více prezidenta společnosti, pana Reljana, jsem v září 2001 nastoupil jako obchodní ředitel nově vytvořené samostatné divize Cosmetics & Luxury pro Českou republiku. Po prvotním šoku po nástupu jsem vůbec neočekával, že v této společnosti strávím následujících 9 let svého profesionálního působení. Dostal jsem na starost vybudování nového projektu Zepter kosmetiky, který společnost v rámci své struktury několikrát neúspěšně zkoušela. Předchozích několik manažerů v období dvou let pohořelo. Mojí velkou výhodou byly zkušenosti z Avonu, praxe v oblasti budování značky, znalosti specifik B2B prodejů, snaha nevzdat se a touha po realizaci.

Během prvních tří let jsem musel vybudovat samostatnou síť přímého prodeje kosmetiky v Čechách, získat a motivovat pro spolupráci 12 regionálních manažerek a přesvědčit mezinárodního ředitele marketingu o smysluplnosti koncepce. Vytvořil jsem řadu školících materiálů a manuálů, které se úspěšně ujaly v tréninku jak manažerů, tak i obchodních zástupců přímého prodeje kosmetiky. Za toto období se podařilo navýšit našemu týmu prodej o 261% při stávajícím, ne zcela funkčním systému odměňování.

Jako odměna a uznání ze strany prezidenta společnosti následovala nabídka na převzetí a krizový management programu Cosmetics & Luxury na pozici divizní brand GŘ C&L Rusko se sídlem v Moskvě. Tato divize byla v rozpadu a hluboké ztrátě. V říjnu 2004 jsem odjel do Ruska a opět začal budovat celý tým od asistentky, přes brand manažerku, obchodního ředitele až po získání obchodních manažerek a manažerů v 11 regionálních pobočkách a následné vybudování sítě ve 120 oblastech Ruské federace. Během roku a půl, se super týmem mladých a nadšených lidí, jsme vybudovali obchodní sítˇ se strukturou 7.500 manažerů a reprezentantů.   Z původního obratu 2 mil. Euro jsme dosáhli rekordního nárůstu obratu přes 20 mil. EUR. V roce 2005 jsem byl na mezinárodní konferenci poprvé oceněn prezidentem společnosti Zepter jako nejlepší národní divizní ředitel společně s řadou dalších členů mého týmu. Rothmans a tým Zepter Rusko byl dva nejlepší obchodní týmy mého života a s mnoha bývalými kolegy se dodnes stýkáme.

Následovala nabídka od prezidenta společnosti na pozici mezinárodní brand ředitel Cosmetics & Luxury Zepter International, kterou jsem začal zastávat od října 2010 a souběžně předával vedení divize v Rusku svému nástupci. Bylo to „bláznivé období“, kdy jsem svoji rodinu viděl jednou za dva měsíce na tři dny. Zbytek času jsem trávil mezi Moskvou, Milánem, kde byla centrála marketingu, výrobou ve Švýcarsku, Prahou, Kievem, Varšavou, Bělehradem, Bratislavou a dalšími městy východní Evropy. Má odpovědnost spočívala v řízení mezinárodní obchodní a marketingové strategie, rozpočtu, vývoji nových produktů pro 25 hlavních zemích. V rámci konceptu „štíhlé struktury řízení“ o minimálním počtu lidí mezi mé povinnosti spadal rovněž rozvoj, koordinace a řízení mezinárodních tréninkových aktivit, koordinace logistiky, včetně jednání s hlavními dodavateli. Po stránce obchodní a P&L jsem řídil generální ředitele, brand ředitele divizí Cosmetics & Luxury včetně pěti mezinárodních manažerů. V následujících třech letech jsem měl možnost prožít asi nejnáročnější, ale též nejúspěšnější období v mé profesionální kariéře. 3 roky po sobě se naší mezinárodní divizi podařilo jako jediné ze čtyř samostatných divizí Zepter 100% splnění mezinárodního plánu prodejů. 240% růst prodejů od roku 2005, vývoj a zavedení 275 nových kosmetických produktů včetně úspěšné aplikace 25 mezinárodních prioritních projektů v hlavních Zepter státech byly obrovským manažerským úspěchem, na který jsem se vší pokorou opravdu hrdý. Druhou stranou mince ale byl téměř neexistující osobní život -  14 dní v měsíci jsem strávil na zahraničních cestách, odloučen od rodiny. Odměnou mi mohlo být, že jen málokdo v dnešní době má možnost se podílet na zavedení tolika nových produktů a prosazení koncepce, která je úspěšná. Dvakrát po sobě, v letech 2006 a 2007, jsem převzal ocenění prezidenta společnosti jako nejlepší mezinárodní Brand ředitel. Koncem roku 2008 jsem prožil stav vyhoření, přepracování a můj vnitřní hlas i fyzické pocity mého těla volaly po změně.

Podal jsem výpověď, ale nakonec se nechal přesvědčit ze strany více prezidenta společnosti, abych se ujal krizového řízení společnosti Zepter International Česká republika, kde odvolali bývalého generálního ředitele. Dnes už vím, že to byla chyba, ale jak se říká „nechal jsem se ukecat“. Od ledna 2009 jsem se tedy znovu vrhnul do řízení veškerých aktivit Zepter ČR (4 divize, 120 zaměstnanců, více než 3.500 manažerů a reprezentantů přímého prodeje). Za období 7 měsíců byla provedena stabilizace společnosti, navrácení procesního modelu, dosažen 10% nárůst prodejů ve srovnání s rokem 2008 i přes finanční recesi v ČR. Vzhledem ke změně atmosféry v celé společnosti, tak i z pocitu, že nutně potřebuji změnu, jsem se učinil finální rozhodnutí a po 9 letech působení společnost opustil.

Kromě profesionálního úspěchu, snad největšího v mé kariéře, se mi v tomto období mého života podařilo splnit ještě jeden osobní záměr. V letech 2003 – 2005 jsem postavil rodinný dům v malebné části Posázaví, kam jsme se s rodinou po mém návratu z Ruska přestěhovali z Prahy.


VLASTNÍ  BYZNYS

Po odchodu ze společnosti Zepter jsem dostával pracovní nabídky, zejména do zahraničí. Uvědomil jsem si však jak své resty vůči rodině, které jsem se v posledních pěti letech kromě finančního zabezpečení příliš nevěnoval, tak i vůči sobě a nabídky jsem odmítnul. Pochopil jsem, že pro seberealizaci nejsou peníze tím úplně nejdůležitějším faktorem a že lidé neodchází od firem, ale lidé v životě vždy odchází od lidí. Že skutečné schopnosti a talenty lidí usychají v dešti arogance, kritiky a nesmyslných příkazů. Naopak mohou rozkvést v prostředí tolerance, povzbuzení a pochopení. Vzal jsem si tedy čas na rozmyšlenou a věnoval se tři měsíce svému osobnímu rozvoji a fyzické „rekonvalescenci“.  Nakonec jsem dospěl k rozhodnutí, že další kariéra v korporátním prostředí není pro mne to pravé ořechové a že využiji své zkušenosti pro vlastní byznys zaměřený na pomoc druhým v oblasti kariéry a osobního rozvoje.

Koncem roku 2009 jsem přijal nabídku od společnosti SAM International Headhunting pracovat jako associate partner, seniorní konzultant a headhunter. Připadlo mi to zajímavé, finančně jsem byl určitým způsobem zajištěný a chtěl jsem "nezávislost". Vstoupil jsem však do tohoto podnikání v období silné recese a investoval svoji energii a nemalou finanční částku do rozvoje aktivit a povědomí o společnosti SAM v České republice, která tu byla absolutně neznámá. Navíc jsem odváděl přes 50% ze všech mých zakázek jako „franšízingový poplatek“ za minimální servis ze strany matky. Společnost SAM Int. Headhunting však během období 2009 -2010 pocítila sama důsledek recese a vzhledem k přeinvestování na hlavních trzích a nesprávnému konceptu tehdejšího managementu se dostala do platební insolvence. Řada partnerů od společnosti odešla a založila si nový, samostatný byznys.

Mé nové zkušenosti, interview se stovkami lidí, pomoc a působení ve formě kariérního kouče mne nakonec dovedly k tomu, že jsem se rozhodl poskytovat služby headhuntera a recruitera samostatně a nabízet společnostem daleko výhodnější podmínky vzhledem k optimalizaci nákladů. Uvědomil jsem si, že je to především moje jméno, zkušenosti, jednání, kvalita služeb v oblasti personálního poradenství a výběru manažerů, které klienti i uchazeči oceňují.

Velmi si cením mého setkání v roce 2012 a půlročního koučování Timem Šlapákem, majitelem společnosti MASS & media training, v oblasti prezentačních dovedností. Po tomto kurzu jsem rozšířil své aktivity a začal působit jako kouč a  lektor v oblasti kariérního rozvoje, obchodních dovedností, leadershipu a koučinku.  Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost poznat v minulosti různé headhuntery, kouče nebo trenéry, kteří nikdy nepůsobili ve firemním, nebo korporátním světě, nebo jim chyběla potřebná praxe a vyzrálost, uvědomuji si jak důležitá je pro spolupráci s organizacemi i s individuálními klienty maximální důvěra, pochopení, praktická znalost firemního prostředí, partnerství založené na osobním přístupu a srozumitelná řešení nebo workshopy vycházející z potřeb praxe a požadavků klientů.

V mé práci kouče, lektora a trenéra se snažím nejenom využívat znalostí a zkušeností z mé více než 25 leté obchodní a manažerské praxe, ale zejména metody „Wellness – Mind – Control“, založené na růstu díky vlastní odvaze analyzovat sebe sama a překročit svůj stín i své blokace. Tato metoda je velmi blízká kognitivně behaviorální metodě rozvoje osobnosti, metodě „Mindset Coaching“ a vím, že funguje a přináší efekt, jsme-li připraveni ke změně, k vlastní pokoře, máme-li odvahu jít dopředu a snažit se vidět otevřeně jak vlastní přednosti, tak i své chyby.


Reference:

Kromě práce s celou řadou individuálních klientů v oblasti koučinku a osobnostního rozvoje mi dovolte představit některé z firem, pro které jsem měl tu čest pracovat, školit, nebo vést projekty v oblasti náboru a rozvoje lidských zdrojů a na které vzpomínám opravdu rád:

 • Aero Vodochody, a.s.
 • Akcenta
 • Alzheimer Centrum
 • Allyn International Services
 • Aramark
 • ATM – Consulting Prague
 • Avon Cosmetics
 • Beneš a Lát
 • Brammer Czech
 • Cameron (Italy)
 • Comac
 • Cotton Group (BE)
 • Česká Manažerská Asociace
 • Danfoss
 • Direct Pojišťovna, RSA Group
 • FAL & LEX, a.s.
 • Glencore International – Ústí Oils
 • Gnotec
 • Goclever  (PL)
 • Hectas Facility Services
 • Moopex, a.s.
 • Nova Centrum, a.s.
 • Noves okna, a.s.
 • Palma Group
 • Penta Investments (Aero Vodochody, Noves Okná, Mecom Group, Fortuna)
 • Privat Banka
 • Pro Care SK
 • Proficare, a.s.
 • PSL, a.s. – Thyssen Krupp
 • Rothmans of Pall Mall
 • Royal Vendors
 • SAS Institute ČR
 • Slavia Capital, a.s.
 • Tegola Canadese, s.r.o.
 • VELUX Česká republika, s.r.o.
 • Vds Germany – pobočka Praha
 • Winvest (Credit Suisse Group)
 • YAPP Automotive CZ
 • Wolters Kluwer
 • Zepter International


Co o mně řekli jiní:


Tim Šlapák
Personal and Team Development Specialist, Senior Mentor & Coach
MASS Training & Media, s.r.o

Oldřich je důsledný a pečlivý profesionál ve svém oboru.

Michal Voříšek
Manažer skupiny redakčního systému, Mafra, a.s.

Oldřich je zkušený, široce orientovaný kouč a poradce v oblasti osobního a manažerského rozvoje. Je s ním vždy radost analyzovat a určit cíle pro další osobní růst. Oceňuji jak vysokou úroveň jeho profesionality, tak důvěrný přístup.

David Brož
Executive kouč Versalis, s.r.o
Generální ředitel Velux ČR a SR

Oldřich je zkušený vrcholový manažer, osobní kouč a konzultant.

Martin Veselý
Výkonný ředitel Auto Průhonice

Oldřicha Navrátila znám již 20 let a vždy byl profesionálem na svém místě. V oboru personalistiky se, myslím, opravdu našel. Vřele doporučuji využít jeho služeb.

Vladimír Neduchal
Generální ředitel ADSL a MD of JobsInYangon.com

Oldřich Navrátil je zkušený manažer, který prokázal své schopnosti i v reálném světě produktového businessu. Své znalosti, zkušenosti a dovednosti plně zúročil na poli personalistiky. Jeho služby mohu vřele doporučit.

Michal Hrbotický
Obchodní ředitel, Broker Trust, a.s.

Skvělý profesionální servis, velká osobní přidaná hodnota díky senioritě a přehledu. Doporučuji.

Ing.Vladimír Bernhardt
Soudní znalec ekonomika - bankovnictví

Ing. Oldřich Navrátil je člověk na svém místě. Jedná se o skutečného profesionála ve svém oboru. Jeho služby jsou vysoce kvalitní a jeho přístup je vstřícný a individuálně zaměřený na potřeby klienta.

Michal Walter
Psycholog a Trenér

Velmi kvalitní služby, individuální přístup. Vřele doporučuji služby ing. Oldřicha Navrátila v oblasti poradenství, koučování a headhuntingu.

Jiří Sauer
Obchodní ředitel LOM Praha s.p.
Dříve Executive Vice President Defence & MRO Aero Vodochody, a.s.

Oldřich má skvělý přístup a umí najít řešení.

Michael Gavrilovič
Ředitel prodeje a akvizic RWE Energo, sr.o.

Mohu doporučit Oldřicha kvůli jeho profesionálnímu a neformálnímu přístupu. Bylo mi potěšením pracovat s Oldřichem a jsem připraven zopakovat spolupráci s ním i v budoucnu.

Petr Kosmák
Corporate Director (Operations, Sales, Strategy-products) Executive Sales CEMEA, SIXT

Oldřichovi osobní schopnosti a znalosti jsou vysoce profesionální. Oceňuji velmi vyrovnané vyjednávací dovednosti a vysokou vnímavost pro správná rozhodnutí a doporučení.

Jiří Karásek
Generální ředitel Lumen energy, a.s.

Měl jsem příležitost spolupracovat několikrát s Oldřichem. Byl vždy velmi otevřený, profesionální a laskavý. Jeho výsledky v oblasti poradenství a vyhledávání mě vždy uspokojily a pomohl jak mně, tak i společnosti v dalším růstu.

Karel Peterka
Perfect waterproof solution of structures

Pan Navrátil se chová vždy vysoce profesionálně s důrazem na kvalitu odvedené práce.

Jarka Švarcbachová
Systemic Coach; Founder of DOWN THE RABBIT HOLE

V průběhu naší spolupráce na projektu potenciál 50+ jsem měla možnost poznat, že Oldřich je profesionálem v oblasti lidských zdrojů a jeho přínos pro cílovou skupinu projektu byl zejména ve vysoké úrovni odborných znalostí a praktických rad.

Drahomír Kovařík
Generální ředitel Proficare, a.s.
dříve Managing Director Procter & Gamble Prestige Products

Znám Oldřicha Navrátila dlouhou dobu jako odborníka v oblasti exekutivního vyhledávání a náboru. Je to charismatický profesionál, který rozumí jak klientům, tak i kandidátům a poskytuje pro ně vynikající služby. Jedná s přirozenou empatií a plným pochopení pro specifické potřeby klientů s využitím progresivních metod. Vždy dokáže dodržet dohodnutý časový harmonogram u jednotlivých projektů. Bylo mi potěšením s ním několikrát osobně pracovat. Využil jsem také jeho znalostí v oblasti manažerského poradenství v interim projektech pro společnost Proficare, a.s. v období 2010-2013. V případě, že hledáte lidské zdroje, specialisty, obsazujete vrcholové manažerské pozice nebo potřebujete interim manažery v České republice a střední Evropě, vřele doporučuji využít Oldřicha jako zkušeného konzultanta a “lovce hlav”.

Václav Matuška
Ředitel Marketingu Reckitt Benckiser

Oldřicha znám již delší dobu jako partnera pro vyhledávání vrcholových manažerů a konzultanta v oblasti lidských zdrojů. Pracoval jsem s ním úzce na několika náborových projektech. Je orientovaný na cíl, kreativní, schopný přinést rychlé, spolehlivé řešení a dodat odpovídajícího a talentovaného specialistu. Má vynikající znalosti v oblasti trhu lidských zdrojů. Oldřich je skutečným profesionálem ve vyhledávání manažerských talentů. Mohu ho doporučit jako spolehlivého partnera a důvěryhodného poradce pro jakoukoliv lokální nebo nadnárodní společnost, která uznává hodnoty a řešení na míru.

Jan Čarný
Předseda představenstva a CEO Direct Pojistovna, a.s.

Znám Oldřicha mnoho let a měl jsem možnost pozorovat a sledovat jeho profesní vývoj. Oldřich je vyzrálý profesionál s bohatými manažerskými zkušenostmi z různých odvětví a prokazatelně dosaženými úspěchy. Byl vždy velmi zaměřený na výsledek a orientovaný na dosažení cíle. Jako “Lovec hlav” a konzultant v oblasti manažerského poradenství má hluboké porozumění pro požadavky klientů, schopnost navrhnout a dodat řešení, odpovídající potřebám. Má velmi dobré komunikační schopnosti, je přizpůsobivý požadavkům, otevřený a přátelský.
Výborné služby, doporučuji. Opravdový expert v oblasti headhuntingu a executive search.

Marcela Ryšková
Human Resource Director and HR professional
HR manažerka Skanska Reality

Oldřich je zkušený odborník v oblasti headhuntingu a vyhledávání vrcholových manažerů.
Měla jsem s ním možnost osobně spolupracovat jako ředitelka HR během jeho působení ve společnosti SAM Headhunting, kdy pro společnost Walters Kluwer poskytoval služby executive search a mapování pracovní pozice obchodního manažera. Oldřich byl vždy aktivní, velmi dobře rozuměl potřebám zákazníka a vždy dodával špičkové profesionální služby. Jeho dovednosti, schopnosti a zkušenosti mohu s radostí doporučit.

Kateřina Bohunická
Ředitelka pro lidské zdroje, Aramark ČR

Pan Navrátil vždy jednal velmi profesionálně a snažil se vyhovět našim, ne vždy, jednoduchým požadavkům. Spolupráci vřele doporučuji.

Rudolf Ferko
Obchodní ředitel, Noves okná, a.s.

Pan Navrátil je velmi spolehlivý člověk a bylo mi opravdu potěšením spolupracovat s ním v souvislosti s náborem nových obchodních zástupců a manažerů prodeje.

René Bollier
Interim Executive & Business Consultant / Switzerland, Austria

Oldrich do not concentrate in self-promoting, but do his homework and approach the challenge pragmatically and persistently. Working with Oldrich is definitively a pleasure and rewarding. I know him for many years as a sincere and trustful business partner with balanced character and excellent team skills. His international business experience serve him well in understanding the clients needs and the dynamics of various organisations.

Pavel Boda
Macroregional Sales Manager at Tele2, Russian Federation

It was my pleasure to work with Mr. Navratil during 5 years. He is the real expert in Executive Search, Recruitment and Team Bulding!

Andrey Ruban
Sales and Marketing Manager Europe at EKC Europe GmbH

I have had a few opportunities to be in touch with Oldřich during his professional path within executive search industry. He proved to be a proactive partner, willing to find a match to meet the needs of his clients and possible candidates. He is a results driven headhunter. On the top of that, he has an extensive knowledge of many industries and wide network of contacts there. This enables him to address the relevant projects to the appropriate markets and people

Mikhail Akhmedov
NonFood Buying Director at O'KEY Group, Russia
 
Oldrich is one of the hardest working managers who is able to build a strong and motivated team in short time. He is result oriented, creative, and able to persuade others.