NÁŠ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ

NÁŠ POSTUP  PŘI  VYHLEDÁVÁNÍ


Základem je důraz na kvalitu, rychlost, diskrétnost a detail.

V rámci našich služeb Executive Search, Direct Search a Recruitment vám najdeme ty nejlepší členy do vašeho týmu, odpovídající daným kvalifikačním předpokladům a vaší firemní kultuře od vrcholového managementu až po řadové pozice.

Na rozdíl od klasického "náborového agenta", recruitera nebo personální agentury, kterým je v podstatě jedno, zda kandidát XYZ přijme pozici C nebo D u klienta A, či klienta B, náš postup v celé partnerské síti je výrazně odlišný co do kvality, diskrétnosti i detailu. Naše forma manažerského poradenství je založena na exkluzivním vztahu s klienty.

Jako zkušení "lovci mozků" jsme zvyklí snášet vyšší riziko. Jednak je to dáno způsobem odměňování, ale především z hlediska profesionality i obsazovaných pracovních pozic je naše úloha výrazně odpovědnější. A to jak vůči klientovi, tak rovněž směrem k uchazečům. Co je důležité, vyhledaným kandidátům nabídku nové kariérní příležitosti nikdy nevnucujeme, pokud nejsme přesvědčeni o jejich zájmu, vnitřním potenciálu a vhodnosti v souladu s požadavky a kulturou společnosti klienta.

Diskrétnost, jak ve směru k citlivosti v obsazování pozic u klienta, tak i směrem k uchazečům, je samozřejmostí a jednou z hlavních priorit.

Headhunter je osobně součástí celého procesu. Vždy nápomocen, a to od sestavení kvalifikačního profilu až po osobní pohovory s vhodnými kandidáty. Díky aktivní, neustále budované síti vztahů a kontaktů – NETWORKINGU - máme rozsáhlé vazby na kvalifikované talenty a experty v oblasti klasického vyhledávání, tak při obsazování důležitých interim projektů.

Pozváním kandidátů na pohovor s klientem naše práce pro vás rozhodně nekončí. Pomáháme klientovi i kandidátům až do úspěšného podepsání pracovní smlouvy nebo kontraktu s interim manažerem. Jsme s vaší společností i s vybraným specialistou  v nepřetržitém spojení. V dohodnutém časovém období vyhodnocujeme pravidelně spokojenost obou stran (3 – 6 měsíců).

Proces cíleného vyhledávání kandidátů - HEADHUNTING - je procesem, ve kterém jsou budovány odpovídající vztahy pro každý konkrétní projekt. Tuto síť vztahů v rámci naší mezinárodní partnerské spolupráce následně rozšiřujeme, dokud není identifikován ten pravý uchazeč, který odpovídá plně požadavkům klienta. Při výběru kandidáta je vždy komplexně posuzována jeho osobnost, dosavadní zkušenosti a zručnost vzhledem k náročnosti obsazované pozice. 

Náš proces vyhledávání obsahuje tyto základní kroky:
 
REŠERŠE – monitoring všech relevantních zdrojů, referenční síť, ale zejména terénní průzkum a osobní důvěrné vyhledávání.

IDENTIFIKACE VHODNÝCH KANDIDÁTŮ – získání informací o úrovni schopností a zručností kandidáta, stejně jako jeho vhodnosti pro danou pozici a jeho motivace pro změnu zaměstnání. 

OSLOVENÍ POTENCIÁLNÍCH SPECIALISTŮ. 

HLOUBKOVÉ  INTERVIEW – posouzení vhodnosti kandidátů podle požadavků klienta, včetně prověření referencí. 

PÍSEMNÉ ZPRACOVÁNÍ PROFILŮ KANDIDÁTŮ -  tzv. "SHORTLIST". 

PREZENTACE vybraných a schválených kandidátů klientovi. 

ORGANIZACE OSOBNÍCH PREZENTACÍ KANDIDÁTŮ na základě vzájemné dohody s klientem. 
 

„CANDIDATE ONBOARDING SERVICE“. Služba, kdy po 100 dní monitorujeme přijaté uchazeče a je poskytována zpětná vazbu klientovi. 


Ve velmi krátkém časovém horizontu pro vás zabezpečíme ty pravé odborníky a talenty, které potřebujete pro realizaci vašich cílů.