PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jako odborný konzultant, jsem se zavázal chránit vaše osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Toto prohlášení vás seznámí se způsobem zpracování, skladování a využívání údajů, které odborný konzultant a poradce ing. Oldřich Navrátil, IČO: 14935333, o svých zákaznících či uživatelích internetových stránek sbírá a schraňuje.  Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků a uchazečů o zaměstnání, kteří dobrovolně souhlasili s předáním osobních údajů ve svých životopisech, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.  Ing. Oldřich Navrátil je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Ochrana osobních údajů uchazeče / uchazečky o zaměstnání

V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. uchazečka nebo uchazeč, odesílající svůj životopis s osobními údaji elektronickou poštou na adresu konzultanta automaticky s odesláním poskytuje souhlas s použitím osobních údajů, obsažených v životopise, konzultantovi v oblasti manažerského a personálního poradenství, Ing. Oldřichu NAVRÁTILOVI, IČO: 14935333, pro účely interního zpracování a uchování v personální databázi. Dále vyjadřuje souhlas s poskytnutím svých údajů třetím stranám, tj. právnickým osobám, které o ně projeví zájem z důvodu možnosti budoucího zaměstnání. Žadatel / ka souhlasí, aby osobní údaje byly interně zpracovávány po dobu nezbytně dlouhou k navázání nového pracovního poměru a poté byly v rozsahu nezbytně nutném uchovány v archivu konzultanta, a to na dobu 5 let. Uchazeč nebo uchazečka souhlasili při zaslání svého životopisu s tím, že jejich poskytnutý souhlas se automaticky prodlužuje vždy o další roční období, pokud nedojde k jeho odvolání písemnou formou.

Shromažďování  osobních údajů klientů a zákazníků

Údaje, které jsou shromažďovány v souvislosti s vaší společností či firmou slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby či produktu a k zasílání obchodních nabídek. Mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, titul, název vaší společnosti nebo organizace, váš kontaktní e-mail a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o vaší pozici v zaměstnání, regionální příslušnost a případné členství v profesních komorách.

Webové stránky provozované konzultantem ing. Oldřichem Navrátilem mohou shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se tito uživatelé k internetu přihlašují, datum a čas jejich přístupu na daný web, navštěvované stránky, dotazy zadané při vyhledávání, otevřené dokumenty či internetovou adresu, ze které se na weby konzultanta uživatelé přímo připojili. Tyto informace slouží ke zlepšení provozovaných webových stránek, k jejich správě a analýze trendů.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a používány pouze s vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání, případně následné využívání poradenských služeb, vyžádání informací o poskytovaných službách konzultanta a jeho partnerů. Souhlas s poskytnutím osobních údajů můžete poskytnout rovněž na základě vašich odpovědí na poslaná sdělení, průzkumy, nové nabídky konzultanta, apod.

Mezi osobní údaje, které mohu shromažďovat, patří například vaše jméno, adresa trvalého bydliště nebo rodné číslo. V případě, že využijete některou z marketingových nabídek, smím také zpracovávat údaje nezbytné pro plnění a kontrolu podmínek stanovených v pravidlech příslušné marketingové nabídky, s nimiž budete předem seznámeni. Vy můžete dále poskytnout informace o vašem věku, telefonním čísle a elektronické adrese, životním stylu, případně jiné údaje poskytnuté vámi při registraci nebo prostřednictvím průzkumů. Pokud se rozhodnete své osobní údaje sdělit, budou použity za účelem, který vám byl oznámen v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány, a podle uvedených podmínek.

Zabezpečení a přístup k vašim osobním údajům

Ochraně zabezpečení vašich osobních údajů je věnována velká pozornost. Údaje, které poskytnete, jsou uchovány na počítačových serverech a v databázích s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních. K údajům má přistup pouze konzultant, nebo spolupracující partneři, které jste odsouhlasili.

A komu ještě lze vaše údaje předat?

Vaše osobní údaje mohou být dále předány dalším správcům osobních údajů. K předání osobních údajů však dochází  pouze s vaším výslovným souhlasem, vše je tedy jen a jen na vás. Dalšími správci osobních údajů jsou třetí strany, tj.  především právnické osoby, které o ně projeví zájem o uchazeče v rámci výběrových řízení nebo z důvodu možnosti budoucího zaměstnání.

Všeobecné údaje o návštěvníkovi webových stránek

Mohu také shromažďovat údaje o vaší návštěvě na internetových stránkách, provozovaných mnou jako konzultantem,  WAPu a jiných podobných stránkách podle vašich aktivit v on-line systému. Tato data však nejsou osobní a neidentifikují vaši osobu. Mohou zahrnovat stránky, které navštěvujete, a produkty a služby, které jste si prohlíželi nebo objednali. Tyto údaje jsou už klasifikovány jako důvěrné a je s nimi zacházeno příslušným způsobem. Zejména pokud jsou používány ve spojení se jménem a adresou za účelem poskytování "služeb poskytnutých na objednávku".

Provozované webové stránky www.personalistika-navratil.com a www.personalandmanagementconsulting.com používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání uvedených webových stránek jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění na www.personalistika-navratil.com   a  www.personalandmanagementconsulting.com.